Photographs by www.pacificografik.de           Stichting Ander Geld
Laatste wijziging 29 mrt 2012

Stichting Ander Geld

Stichting Ander Geld is een expertise-centrum op het gebied van sociale economie. Wij werken aan praktische toepassingen van sociale economie die een bijdrage leveren aan een prettiger samenleving. Dit doen we in samenwerking met diverse organisaties en instanties. Onze inbreng bestaat uit advies, onderzoek, ontwikkelen en initiƫren van projecten, training en projectbegeleiding. Om draagvlak te garanderen worden projecten vormgegeven in nauwe samenwerking met de directe betrokkenen. Ander Geld laat zien dat samenwerken loont!

Voor ons is sociale economie meer dan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sociale economie staat voor elke vorm van het uitwisselen van diensten en (sociaal) kapitaal gebaseerd op samenwerking en wederkerigheid. Sociale economie combineert welvaart met welzijn, eigen belang met gezamenlijk belang, sociale samenhang met individuele vrijheid, eigen verantwoordelijkheid met solidariteit.

Binnen de sociale economie maken we soms gebruik van het bestaande geldsysteem door de spelregels aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn het Rentevrij Fonds, waar je door af te zien van rente op je spaargeld ook zelf goedkoper kan lenen en uiteindelijk iedereen beter af is, of het stimuleren van de Lokale Economie.

Een andere vorm van sociale economie is het introduceren van een puntensysteem [link naar stukje over puntensystemen]. Een puntensysteem maakt gebruik van een alternatief voor het bestaande geld. Deze vorm wordt ook wel complementaire economie genoemd. Een voorbeeld hiervan zijn de LETSystemen, zoals de LETSCircle Woudrichem.

Tijd Voor Elkaar

Er bestaan ook ruilsystemen die geen gebruik maken van een eigen ruileenheid maar gebaseerd zijn op de bereidwilligheid van deelnemers om elkaar te helpen zonder een vorm van betaling. Een voorbeeld hiervan is TijdVoorElkaar.

 

 

 
Tijd Voor Elkaar is een wijkgerichte methodiek voor de opbouw van sociale netwerken en activering van bewoners ontwikkeld door Stichting Ander Geld.
Lees meer over TijdVoorElkaar >>