Photographs by www.pacificografik.de           Stichting Ander Geld
Laatste wijziging 29 mrt 2012

Puntensystemen

Zelfgecreëerde punten als ruilmiddel hebben diverse voordelen boven gewoon geld. Om te beginnen heeft niemand geld nodig om mee te kunnen doen. Bovendien zijn de punten alleen binnen de groep van deelnemers te gebruiken. Dat heeft natuurlijk als nadeel dat de besteedbaarheid beperkt is, maar als voordeel dat mensen het daarom heel makkelijk uitgeven: “het zijn toch maar punten”. Daardoor komt allerlei uitwisseling op gang die met normaal geld nooit zou gebeuren. Bovendien worden sociale banden versterkt omdat het ruilmiddel een sociale kring vormt.

Duizenden projecten maken gebruik van puntensystemen. In Nederland bestaan meer dan honderd zogenaamde LETS-systemen (Local Exchange and Trading Systems) waar deelnemers goederen en diensten uitwisselen. Veelbelovend zijn de projecten in Duitsland, Groot-Britannië en de VS waar onderlinge hulpverlening met punten wordt beloond. Sommige projecten werken geheel autonoom, andere werken nauw samen met zorgverzekeraars, gemeentes, etc. De diversiteit is groot en de mogelijkheden bijna onbegrensd.

De doelen die met behulp van puntensystemen kunnen worden bevorderd zijn o.a.:

  • stimuleren onderlinge hulpverlening (Time banks e.v.a.)
  • integratie asielzoekers (Woudrichem)
  • sociale reactivering (Ruilwinkels)
  • overbruggen van de 'digitale kloof' (Timedollar Tutoring)
  • bevorderen van contacten in de buurt (buurtproject "Tijd Voor Elkaar")

Zie de links onderaan deze pagina voor informatie over deze puntensystemen.

Stichting Ander Geld bedenkt en begeleidt uiteenlopende toepassingen van puntensystemen. Daarbij maken we gebruik van de grote hoeveelheid ervaring die hiermee wereldwijd is opgedaan. In samenwerking met de betrokkenen wordt het plan aangepast aan de doelen en omstandigheden in de specifieke situatie van het nieuwe project. Meer informatie of heeft u interesse?

Neem contact met ons op.

Links naar voorbeeldprojecten

Asielzoekersproject Woudrichem
Bij LETS-Circle Woudrichem verdienen asielzoekers punten met klussen bij mensen in de omgeving. Het project draagt bij aan het welzijn van de asielzoekers, integratie en lokale acceptatie van het AZC.

LETS-ruilwinkels Rotterdam
Een laagdrempelig professioneel wijkproject waarbij deelnemers diensten en spullen ruilen en betalen met punten. Sinds de start in 1998 zijn er 8 winkels geopend.

NOPPES Ruilnetwerk Amsterdam
Binnen NOPPES wisselen leden goederen en diensten met elkaar uit. Het aanbod is heel divers: klussen, oppassen, vervoer, computerhulp etc. NOPPES heeft een sociaal-economische functie, het brengt mensen bij elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen.

Tijd voor Elkaar Zuid (Utrecht)
Tijd voor Elkaar Zuid is het buurtproject in Utrecht-Zuid opgezet door Stichting Ander Geld in samenwerking met welzijnsorganisatie Portes en diverse lokale organisaties

Time Banks UK
Nationale site voor Time Banks in Groot Britannië. Time Banks zijn lokale ruilsystemen die gericht zijn op onderlinge hulp- en zorgverlening. Gestart met 'Fair Shares', Gloucester in 1999, inmiddels zijn er 80 lokale Time Banks.

Time Dollar Tutoring
Puntensysteem in de VS, toegepast om jongeren te stimuleren computerles te geven aan anderen. Gecombineerd met recyclingprogramma voor computers.