Photographs by www.pacificografik.de           Stichting Ander Geld
Laatste wijziging 29 mrt 2012

Advies & begeleiding

Het doel van Stichting Ander Geld is een steentje bij te dragen aan een prettiger samenleving. In feite zijn onze activiteiten dus voor iedereen bedoeld. Voor het opzetten van nieuwe projecten richten wij ons echter vooral op samenwerking met diverse organisaties en instanties:

 • Gemeentes
 • Buurtorganisaties
 • IdeĆ«le/non-profit organisaties
 • MKB-ondernemersverenigingen
 • Bewonersorganisaties
 • Organisaties voor plattelandsontwikkeling

.... en natuurlijk nog veel meer. Als de projecten streven naar een prettige, sociale en milieuvriendelijke samenleving waarin mensen centraal staan, dan leveren wij graag een bijdrage.

Bent u reeds betrokken bij een project waarin punten of het wederkerigheids principe wordt gebruikt om bijvoorbeeld sociale doelen te verwezenlijken?
Of denkt u na over een project in de zorg, het milieu of ter verbetering van de sociale samenhang in buurten en wijken en zoekt u manieren om mensen hierbij te betrekken?
Wilt u de lokale economie in uw gemeente een nieuwe impuls geven door er gezamenlijk de schouders onder te zetten?

Klik hier voor ondersteuning specifiek voor projecten als TijdVoorElkaar in Utrecht-Zuid.

Naast jarenlange eigen ervaring met diverse projecten hebben de medewerkers van Stichting Ander Geld een goed overzicht van de praktijkervaring die in Nederland en elders is opgedaan op deze onderwerpen. Bovendien onderhouden we een uitgebreid internationaal netwerk van contacten op dit gebied. Vanuit deze kennis en ervaring bieden wij:

 • Advies
 • Workshops en training
 • Brainstormsessies
 • Haalbaarheidstudies
 • Projectplanning
 • Projectbegeleiding
 • Evaluaties

In diverse stadia van uw project kunnen wij u van dienst zijn. Ook kunnen wij bepaalde delen van projecten voor u uitvoeren. Wilt u gebruik maken van onze diensten of met ons samenwerken, neem dan contact met ons op.