Photographs by www.pacificografik.de           Stichting Ander Geld
Laatste wijziging 29 mrt 2012

TijdVoorElkaar

TijdVoorElkaar is een wijkgerichte methodiek voor de opbouw van sociale netwerken en activering van bewoners ontwikkeld door Pascal van Wanrooy, voormalig werknemer van Stichting Ander Geld en nu werkzaam vanuit zijn eigen bedrijf SocialMinds (www.socialminds.nl). Stichting Ander Geld heeft, samen met de Utrechtse welzijnsorganisatie Portes, een tweejarig project TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid uitgevoerd. TijdVoorElkaar is nog steeds (mei 2011) actief in Utrecht Zuid en loopt inmiddels ook in zeven andere wijken, verspreid over heel Nederland, actief.

De methodiek TijdVoorElkaar is gebaseerd op de Engelse TimeBanks (www.timebanks.co.uk) en bestaat in essentie uit twee onderdelen: de website en de sociaal makelaar.

1. Website

Op de community site, (bv Utrecht Transwijk www.tijdvoorelkaar-transwijk.nl), kunnen buurtbewoners hun vraag en aanbod plaatsen en op elkaars vraag en aanbod reageren. 

2. Sociaal makelaar

De sociaal makelaar helpt in alle zaken die nodig zijn om eventuele drempels, die bewoners ervaren om iets voor een ander te doen of door een ander te laten doen, te slechten.

De vernieuwing van TijdVoorElkaar zit hoofdzakelijk in het uitgangspunt van de wederkerigheid en de inzet van de sociaal makelaar. Het gebruik van het internet om bewoners met elkaar in contact te brengen is daarbij een handig hulpmiddel; niet meer, maar ook niet minder dan dat.