Photographs by www.pacificografik.de           Stichting Ander Geld
Laatste wijziging 29 mrt 2012

De sociaal makelaar

Het is de taak van de sociaal makelaar om drempels die bewoners ervaren om deel te nemen in beeld te krijgen en zo mogelijk te slechten. Zo ondersteunt de sociaal makelaar bewoners bij het formuleren van vraag en aanbod of het leggen van het eerste contact. Zonodig kijkt de sociaal makelaar, samen met de bewoner, naar welke kwaliteiten deze bewoner heeft, wat hij leuk vindt om te doen en waar hij behoefte aan heeft. De sociaal makelaar verlaagt de drempel voor deelname aan TijdVoorElkaar aanzienlijk en betrekt juist die mensen die het meest te winnen hebben bij deelname. In deze gevallen is de sociaal makelaar bezig met empowerment; het in staat stellen de eigen kracht te ontdekken, te mobiliseren en te benutten. Zonder de inzet van de sociaal makelaar blijft TijdVoorElkaar steken in een leuk initiatief voor mensen met een hoge mate van zelfredzaamheid.