Photographs by www.pacificografik.de           Stichting Ander Geld
Laatste wijziging 29 mrt 2012

Wederkerigheid

Niet de caritas, het goed doen, is het belangrijkste maar juist de wederkerigheid, het idee dat men elkaar nodig heeft en dat men elkaar iets te bieden heeft. De wederkerigheid zorgt ervoor dat iedere deelnemer aan TijdVoorElkaar gelijkwaardig is aan de ander. Geven vergroot de eigenwaarde en levert waardering op, krijgen geeft steun en begrip. Iemand om hulp vragen is deze persoon waarderen voor zijn kwaliteiten, iemand hulp geven is deze persoon zien.

Deelnemers worden actief gestimuleerd zowel iets te vragen als iets aan te bieden. Ze zijn echter niet verplicht zowel vraag als aanbod te plaatsen op de website. Ook sociaal kwetsbare mensen en mensen met een beperking die met een vraag bij TijdVoorElkaar komen wordt gevraagd wat ze leuk vinden om terug te doen, omdat ze vooral mens zijn met hun eigen ervaringen en vaardigheden. Iemands beperkingen spelen pas een rol in de bemiddeling als blijkt dat deze in de weg staan van het contact met een andere buurtbewoner of lokale organisatie.